Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Становище на председателя на Народното събрание Георги Пирински
20/02/2008

Становище на председателя на Народното събрание Георги Пирински

20 февруари 2008 г.

Във връзка с необходимостта от опазване на обществения ред и сигурността в района около Народното събрание по повод планираните на 21 и 22 февруари т.г. митинг-шествие и други протестни прояви, МВР предвижда предприемане на мерки, които са напълно обосновани и се изискват по закон. Част от тях са свързани с осигуряване на нормална обстановка в обозначената зона около Народното събрание, установена с разпоредбата на чл. 7, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите.

Посочената зона е изрично утвърдена на 29.01.1997 г. съвместно от кмета на Столична община Ст. Софиянски, председателя на Народното събрание Бл. Сендов, областния управител Т. Костадинов и директора на столична дирекция на вътрешните работи Кр. Петров. Утвърдените от посочените лица на същата дата условия относно зоната за сигурност в района на Народното събрание изискват, с цел гарантиране сигурността на народните представители и нормален режим за работа на парламента, полицията да разполага парапетни заграждения по периметъра на зоната за сигурност. Освен това зоната следва да се осигурява със съответните технически средства и необходимия брой служители на МВР.

По отношение на предвижданите за 21 и 22 февруари т.г. прояви около Народното събрание е наложително стриктното спазване на указанието на Столична община от 18.02.2008 г., което постановява: “Мероприятието около Народното събрание да се проведе извън обозначената зона”. Посоченото указание следва да се спазва както от организаторите, така и от всички участници в митинга-шествие, като по такъв начин се избегне повишено  напрежение и нерегламентирани форми на протест в нарушение на закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини