Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене три законопроекта, предвиждащи ограничаване на замените на общински с частни имоти
29/02/2008

Парламентът прие на първо четене три законопроекта, предвиждащи ограничаване на замените на общински с частни имоти

29 февруари 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 29 февруари 2008 г. на първо четене три законопроекта за промени в Закона за общинската собственост, предвиждащи ограничаване на замените на общински с частни имоти. Първият е на независимите депутати Мария Капон и Елеонора Николова и предвижда замените на имоти, общинска собственост, да могат да се извършват само по инициатива на общината, когато това е необходимо за реализацията на инфраструктурни или на инвестиционни проекти. Законопроектът на Иван Сотиров, Христо Кирчев и Ясен Попвасилев от ОДС предвижда разпоредителните сделки да се извършват само чрез публичен търг, освен в случаите на ликвидиране на собственост, а решенията за промяната на характера на собственост да се приемат с мнозинство от две трети от общинските съветници. Третият приет проект е на Ремзи Осман /ДПС/ и група народни представители. В него се предвижда да се ограничи възможността за замени на общински имоти с имоти на частни лица. Предвижда се още когато собственик на отчуждаем имот обжалва заповедта на кмета само в частта, в която е определена цената на имота, отчуждителната процедура да не се спира, а съдът да се произнася по цената на имота и собственикът получава цената, определена от съда, без това да забавя отчуждаването на имота.

Народните представители обсъдиха на второ четене промени в Закона за туризма. Промените предвиждат председателят на Държавната агенция по туризъм да бъде първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Средствата за развитие на туризма да се предоставят ежегодно по бюджета на ДАТ, а не чрез Министерството на икономиката и енергетиката, както е в момента, предвиждат още измененията. Очаква се парламентът да гласува промените на второ четене следващата седмица.

Двойно да се увеличат глобите за лицата, които не върнат в тридневен срок издадените им оригинали на заповед и сертификат за акредитация, в случай че акредитацията им бъде спряна, отнета или ограничена по обхват. Това реши парламентът, който прие на първо четене промени в Закона за акредитацията, извършвана от Българската служба за акредитация. Вносител на промените е Министерският съвет.

Защитените училища да не бъдат закривани, за да не се наруши достъпът до образование, предвижда законопроектът за промени в Закона за народната просвета. Управляващите и опозицията в парламента подкрепиха предлаганите от правителството промени.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини