Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с ранното пенсиониране
12/03/2008

Парламентът обсъди на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с ранното пенсиониране

12 март 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 12 март 2008 г. на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с условията за ранно пенсиониране на миньори. Предвижда се до 31 декември 2010 г. лица, които имат 10 години осигурителен стаж, положен в подземни рудници, в подземни геологопроучвателни и хидротехнически обекти и в тунелното и подземното минно строителство, да могат да се пенсионират преди навършване на пенсионна възраст, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90 и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените.


С промените се регламентира, че до 31 декември 2014 г. при закриване на такива предприятия или части от тях, както и при съкращаване на щата им, работниците, инженерно-техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята, ще могат да се пенсионират не по-рано от навършване на 45-годишна възраст, ако имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90. Лицата, които са придобили право на пенсия по този текст в периода от 1 януари 2007 г. до влизането в сила на промените, ще могат да се пенсионират от датата на придобиване на правото, ако заявлението е подадено в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в 6-месечен срок от влизането в сила на измененията.


До 31 декември 2010 г. включително лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд, ще могат да се пенсионират, ако отговарят на изискванията за сбор от осигурителен стаж и възраст, но не по-рано от 47 години за жените и 52 години за мъжете при първа категория труд и 52 години за жените и 57 години за мъжете при втора категория труд, предвиждат промените.

Народните представители обсъдиха на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване във връзка с дейността на Държавната агенция "Национална сигурност", внесени от Министерския съвет. Законопроектът предлага изравняване на осигурителния статус на служителите от ДАНС с този на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили и на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията.

Парламентът обсъди проекторешения за промени в съставите на две постоянни парламентарни комисии към Народното събрание, както и на второ четене промени в Закона за устройство на територията, внесени от Министерския съвет.

Народното събрание обсъди също Доклад за състоянието на околната среда през 2005 г., законопроект за Българска банка за развитие на първо четене и проект за ратификация на международна конвенция за политиката по заетостта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини