Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Намаление на ДДС върху лекарствените продукти предвиждат законови промени, обсъдени от парламента на първо четене
27/03/2008

Намаление на ДДС върху лекарствените продукти предвиждат законови промени, обсъдени от парламента на първо четене

27 март 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 27 март 2008 г. на първо четене два законопроекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност, които предвиждат намаление на ДДС върху лекарствените продукти. В момента данъчната ставка върху лекарствата е 20 на сто. Ставката на ДДС върху лекарствата да бъде пет на сто, предвиждат измененията, внесени от Ваньо Шарков /ОДС/ и група народни представители. В доклада на Комисията по бюджет и финанси се отбелязва, че Министерството на финансите не подкрепя направеното предложение.

Народните представители приеха на второ четене промени в Закона за здравното осигуряване. Те предвиждат от 1 юли 2008 г. жените, навършили 60 години, и мъжете, навършили 63 години, да заплащат потребителска такса от един лев за посещение при лекар или зъболекар. В момента пенсионерите заплащат потребителска такса от 2,20 лева. Измененията предвиждат разликата от 1,20 лв. да се заплаща от републиканския бюджет.

Парламентът обсъди на първо четене и промени в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Те предвиждат въвеждане на т. нар. проста такса, която да се внася при подаване на иск.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини