Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Изслушване в парламентарната подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз
27/03/2008

Изслушване в парламентарната подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз

27 март 2008 г.

Подкомисията по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисията по европейските въпроси проведе на заседанието си на 27 март 2008 г. изслушване относно Национален план за развитие на селските райони, програма САПАРД и Разлащателната агенция. Присъстваха изпълнителният директор на Държавен фонд “Земеделие” Димитър Тадаръков, Управляващият орган от Министерството на земеделието и продоволствието и председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров.

На базата на проведеното изслушване и с цел гарантиране на прозрачността и обществения контрол при управленията на средствата от предприсъединителната програма САПАРД и европейските земеделски фондове е отправена молба да бъдат предоставени Годишният отчет на Държавен фонд “Земеделие”, Разплащателната агенция, както и писмени отговори на възникнали в хода на изслушването въпроси.

Въз основа на проведеното изслушване, на получените отговори и одобрения от МС Годишен отчет на Държавен фонд “Земеделие” и Разплащателната агенция, ще бъде изготвено и становище на подкомисията по усвояване на средствата от ЕС относно администрираните от Държавен фонд “Земеделие” и Разплащателната агенция програми.

Подкомисията ще продължи активното си сътрудничество с Министерството на земеделието и продоволствието и Държавен фонд “Земеделие” във  връзка с усвояването на средствата от Европейския съюз.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини