Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Новите предизвикателства пред парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа обсъдиха в Народното събрание представители на законодателните институции на страните от региона
05/06/2008

Новите предизвикателства пред парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа обсъдиха в Народното събрание представители на законодателните институции на страните от региона


5 юни 2008 г.


Новите предизвикателства пред парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа обсъдиха на конференция в Народното събрание представители на законодателните институции от страните от региона. На 5 юни 2008 г. в парламента беше открита двудневната регионална конференция “Нови предизвикателства пред парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа”. Форумът беше организиран от Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа и българския парламент със съдействието на фондация “Фридрих Еберт”.


Конференцията беше открита от ръководителя на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа Владимир Данчев.


От името на председателя на Народното събрание Георги Пирински с приветствие към участиниците се обърна заместник-председателят на българския парламент Юнал Лютфи. Той отбеляза, че присъствието на форума на видни представители на парламентите на всички страни от региона е доказателство, че нашите страни се отнасят много сериозно към предизвикателствата пред парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, което способства по-тесните връзки с много други европейски институции и на първо място с Европейския парламент. Юнал Лютфи изрази увереност, че конференцията ще допринесе не само за засилването на парламентарното сътрудничество в региона, а също така и за приобщаването на страните от Югоизточна Европа към целите на Европейския съюз, както и за превръщането на региона в интегрална част от семейството на европейските народи.


Основните теми на дискусиите в рамките на форума бяха «Роля и функции на парламентите в Югоизточна Европа», «Регионално парламентарно сътрудничество – придобит опит и най-успешни практики», «Увеличаване ролята на Парламентарното участие в инициативи за регионално сътрудничество», «Към установяване на силна мрежа – бъдещи механизми за регионално парламентарно сътрудничество».


Сред лекторите и участниците в дискусията бяха заместник-председателят на Народното събрание Юнал Лютфи, Петра Блес, главен съветник по парламентарното сътрудничество, бивш заместник-председател на Бундестага на Германия, Невен Мимица, вицепрезидент на парламента на Хърватска, председателят на ПГ на Коалиция за България Ангел Найденов и ръководителят на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа Владимир Данчев.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини