Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание обсъди годишния доклад на националния омбудсман
05/06/2008

Народното събрание обсъди годишния доклад на националния омбудсман

5 юни 2008 г.

Народното събрание обсъди годишния доклад на омбудсмана на Република България за 2007 г. Гласуването на документа ще бъде утре. Депутати от всички парламентарни групи направиха изказвания по направените от омбудсмана изводи и препоръки, като потвърдиха, че той акцентира върху проблеми, на които трябва да продължи да се търси решение.

Фактът, че този доклад се обсъжда втори ден, ясно показва, че документът поставя поредица от особено остри, наболели и актуални въпроси на всекидневието на обществото, подчерта председателят на Народното събрание Георги Пирински. Ние сме длъжни като парламент именно така да възприемем доклада и да реагираме с функциите си на законодателна власт и на парламентарен контрол по обсъжданите въпроси, допълни председателят на българския парламент. Той пожела на омбудсмана и на неговия екип да бъдат все така остро актуални и да привличат вниманието на обществото и на институциите към проблемите, които гражданите поставят.

Омбудсманът Гиньо Ганев определи дискусията по доклада като жива и благодатна и изрази очакването, че взискателността към институцията на омбудсмана ще стане още по голяма. Ще продължа да изпълнявам своята задача и да защитавам интереса на гражданите, заяви Гиньо Ганев. Той подчерта, че Европейският съюз не е съюз на държави или на нации, не е съюз на общини, а съюз на гражданите и на върха на ценностната му система стоят правата на човека и на всеки индивид.

Парламентът обсъди на заседанието си на 5 юни 2008 г. на първо четене промени в Закона за подземните богатства. Те предвиждат процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства да са не по-малко от 45 дни и не повече от 90 дни.

Народните представители обсъдиха на първо четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване. Те предвиждат служителите в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" да получават допълнително възнаграждение – 35 на сто от годишните средства за работна заплата в тази дирекция. Промените бяха обсъдени днес от парламента на първо четене.

Народното събрание започна обсъждането на Доклада за прилагането на закона и дейността на административните съдилища през 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини