Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Повече пари за заплати във "Въздухоплавателна администрация" предвиждат промени в Закона за гражданското въздухоплаване
06/06/2008

Повече пари за заплати във "Въздухоплавателна администрация" предвиждат промени в Закона за гражданското въздухоплаване

6 юни 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 6 юни 2008 г. на първо четене Закона за гражданското въздухоплаване. Той предвижда служителите в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" да получават допълнително възнаграждение в размер 35 на сто от годишните средства за работна заплата в дирекцията. В законопроекта са предвидени мерки на национално ниво за изпълнение на актове на Европейския съюз. Въвеждат се разпоредбите на регламент за общи правила, свързани със сигурността на гражданското въздухоплаване. Предлагат се промени и в Закона за туризма, свързани с правата на хората с увреждания и на тези с "ограничена подвижност" при пътувания с въздушен транспорт.

Парламентът прие за сведение доклада на омбудсмана на България за 2007 г. В документа се правят изводи и препоръки за по-добро управление в полза на гражданите.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за подземните богатства. Те предвиждат процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване, както и предоставянето на концесии за добив на подземни богатства, да са не по-малко от 45 дни и не повече от 90 дни. Същите процедури за нефт и природен газ ще продължават от 90 до 120 дни. Определят се и нови максимални размери на предоставяните площи за търсене или проучване по конкретни групи подземни богатства. С измененията, внесени от Министерския съвет, се въвеждат изискванията на европейски директиви.

Народното събрание продължи обсъждането на доклада на ВСС за дейността на административните съдилища през 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини