Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие минималната пенсия от 1 юли 2008 г. да бъде 113.49 лв.
13/06/2008
Народното събрание прие минималната пенсия от 1 юли 2008 г. да бъде 113.49 лв.

Народното събрание гласува минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли да бъде 113.49 лева. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г., приети на първо четене на заседанието на парламента на 13 юни 2008 г.

Парламентът прие на първо четене законопроектите на Министерския съвет и на Филип Димитров /ОДС/ във връзка с конфликта на интереси. Законопроектът на Министерския съвет определя понятието "конфликт на интереси" и цели създаването на обща правна уредба за противодействие на явлението. В законопроекта се посочват органите, ангажирани с процедурите за предотвратяване на такива конфликти и уреждане на последиците в резултат от конфликта на интереси. Предложението на правителството е законът да влезе в сила от 1 януари 2009 г.

В законопроекта, внесен от Филип Димитров, се определя допълнителен кръг лица, които според Закона за държавния служител са задължени да декларират конфликт на интереси. Предвиждат се санкции при установяване на конфликт на интереси, както и забрана за лица на длъжности по Закона за администрацията да участват в надзорни и управителни органи на дружества с държавно участие срещу възнаграждение.

Народното събрание прие решение за промяна на участието на българския контингент в Ирак. С приетото решение се разрешава контингент в състав до 155 военнослужещи да продължи участието си в операцията на Многонационалните коалиционни сили за изпълнение на задачи по сигурността на база "Гризли", лагер "Ашраф", за времето до 10 юли 2008 г. включително.Решението разрешава участието в операцията на Многонационалните коалиционни сили в Ирак на контингент до 155 военнослужещи с личното си оръжие за изпълнение на задачи по охрана на задържани лица, преминаващи програма за реинтеграция в обществото в база "Кропър" - Багдад, за времето от 15 юни до 31 декември 2008 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за независимия финансов одит, въвеждащи европейските норми за задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети. Измененията са внесени от Министерския съвет с цел привеждането на закона в съответствие с изискванията на ЕС. Промените са свързани с одобряването, придобиването на правоспособност, продължаващото обучение и взаимното признаване на одиторите и одиторските дружества, както и със създаване на система за публичен надзор на регистрираните. Въвеждат се изискванията за независимия финансов одит на юридически лица, извършващи дейности от обществен интерес.

На питания на депутати в рамките на парламентарния контрол отговориха вицепремиерите Даниел Вълчев и Емел Етем, както и министрите Михаил Миков, Стефан Данаилов и Пламен Орешарски.


Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини