Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание ще следи за действията, които се предприемат за решаване на проблемите на работниците и служителите в „Кремиковци” АД
17/06/2008

Народното събрание ще следи за действията, които се предприемат за решаване на проблемите на работниците и служителите в „Кремиковци” АД

17 юни 2008 г.

На 17 юни 2008 г. представители на работниците и служителите от «Кремиковци» АД, участващи в митинг-шествие, връчиха на представители на администрацията на Народното събрание декларация, адресирана до председателя на парламента.

С писмо на председателя на НС декларацията бе препратена на министър-председателя и на министъра на икономиката и енергетиката с очакване Народното събрание да бъде своевременно информирано за действията, които ще бъдат предприети по поставените въпроси.

Документът бе предоставен и на вниманието на парламентарните комисии по икономическата политика, по европейските въпроси и по околната среда и водите с предложение съответните комисии да разгледат повдигнатите в декларацията въпроси и да изработят свои становища и предложения.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини