Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът възложи на Сметната палата да направи одити във връзка с усвояването на средствата от ЕС
20/06/2008

Парламентът възложи на Сметната палата да направи одити във връзка с усвояването на средствата от ЕС

20 юни 2008 г.

Народното събрание възложи на заседанието си на 20 юни 2008 г. на Сметната палата да направи одити във връзка с усвояването на средствата от Европейския съюз. Предложението, направено от Младен Червеняков и група народни представители, беше прието единодушно със 114 гласа "за". Предвижда се Сметната палата да извърши две проверки от 1 юли до 31 декември 2008 г., а заключителният доклад да бъде представен в парламента до 28 февруари 2009 г. Първият одит ще бъде на системите  за управление на структурните и кохезионните фондове. Там  влизат седемте оперативни програми, сред които "Транспорт", "Околна среда", "Развитие на човешките ресурси", "Административен капацитет". Вторият одит ще е на системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и на Националния план за рибарство и аквакултури.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, предложени от Министерския съвет и на второ четене промените  в закона за  бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008 г., предложени от Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини