Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съвместно заявление за сътрудничество между Народното събрание на Социалистическа република Виетнам и Народното събрание на Република България
23/06/2008

СЪВМЕСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ

за сътрудничество между Народното събрание на Социалистическа република Виетнам и Народното събрание на Република България

23 юни 2008 г.

По време на официалното посещение в Република България по покана на г-н Георги Пирински, председател на Народното събрание на Република България, на Н.Пр. г-н Нгуен Фу Чонг, председател на Народното събрание на Социалистическа република Виетнам, двете страни

като взеха предвид ролята, която играят парламентите за задълбочаване на взаимното разбирателство, за укрепване и засилване на традиционните двустранни връзки,

постигнаха единодушие по следните точки за сътрудничество:

1. Да засилят обмена на информация и опит в сферите на своята дейност, особено в законодателната област и парламентарните контролни дейности с цел да се активизира изпълнението на подписаните между двете страни спогодби и споразумения.

2. Да положат усилия съвместно с правителствата на двете страни да създадат здрава и стабилна законодателна рамка за устойчиво развитие на традиционните отношения между двете страни и укрепването на двустранните връзки посредством официални и работни посещения на парламентарни делегации.

3. Да осъществяват обмен на делегации между парламентарните групи за приятелство и отделни депутати с цел обмен на информация и опит.

4. Народното събрание на Република България да предложи възможности на  парламентаристи и служители в Народното събрание на Социалистическа република Виетнам за практика, квалификация и специализация по регламента и реда за работа на депутатите, на базата на ежегодно конкретно договаряне по отделните въпроси между двете комисии по външна политика.

5. Да насочат своите администрации към засилване на сътрудничеството, обмена на информация и взаимните запитвания.

6. Ежегодно посредством комисиите по външна политика да обменят информация за размяната на делегации и програми за посещения през годината.
Разходите, свързани с посещенията, да бъдат разглеждани конкретно за всеки случай на принципа на реципрочност.

7. Да се консултират взаимно по международните въпроси, представляващи взаимен интерес, да засилват сътрудничеството си в Интерпарламентарния съюз (IPU), Форума на Евро-азиатските парламентарни партньори (ASEP) и другите междупарламентарни форуми. Взаимните консултации и сътрудничество между двата парламента да бъдат опора за засилването на връзките и взаимодействието между правителствата на двете страни в международните организации като ООН (UN) и Световната търговска организация (WTO), на отношенията Виетнам – ЕС (EU) в зависимост от същината на въпросите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини