Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие Декларация в подкрепа на "Седмица на социалната политика"
27/06/2008

Парламентът прие Декларация в подкрепа на "Седмица на социалната политика"

27 юни 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 27 юни 2008 г. Декларация за резултатите от проведената в София "Седмица на социалната политика", внесена от Донка Михайлова и група народни представители. Инициативата се състоя в периода 26 – 30 май 2008 г. по инициатива на Министерството на труда и социалната политика, със съдействието на Европейската комисия и с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

В Декларацията народните представители заявяват, че Народното събрание ще продължи да отстоява постигнатото в социалната сфера и ще предлага и подкрепя законодателни решения, насочени към социалните предизвикателства, пред които са изправени българските граждани и гражданите на Европейския съюз. Депутатите препоръчват на българските представители в европейските институции да отстояват основните изводи от "Седмицата на социалната политика". Парламентът подкрепя изводите, направени през "Седмицата на социалната политика", свързани със социалната закрила, антидискриминацията и равните възможности, безопасността и здравето при работа, политиката по заетостта, миграцията и труда, е записано в текста.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за МВР, предложени от Ангел Найденов и група народни представители. Те предвиждат службите ДОТИ и ДОИ да се обединят в самостоятелна агенция "Оперативни технически операции". Агенцията ще има самостоятелен бюджет в рамките на бюджета на МВР. Председателят й ще е с мандат от пет години с възможност за продължаване и ще се назначава от премиера по предложение на министъра на вътрешните работи.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за движение по пътищата, внесени от Йордан Мирчев и други депутати от НДСВ. Те предвиждат 50 на сто от глобите, събрани по Закона, да отиват за изграждане на системи за наблюдение и контрол на движението по пътищата, а 35 на сто от глобите да отиват като допълнително материално стимулиране на служителите.

Парламентът гласува на заседанието си на първо четене изменения в Кодекса за търговското корабоплаване и обсъди доклада на Комисията за защита от дискриминация за 2007 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини