Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В резултат от взаимодействието с неправителствени организации парламентът прие Декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България
12/06/2008

В резултат от взаимодействието с неправителствени организации парламентът прие Декларация за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България

12 юни 2008 г.

Народното събрание единодушно прие на заседанието си на 12 юни 2008 г.  Декларация за подкрепа на действията за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания у нас. Народните представители гласуваха да бъде създадена междуинституционална работна група към Министерството на здравеопазването, която да създаде информационна система в помощ на онкоболните. Задачата на работната група ще е да изготви национална скринингова програма за онкологични заболявания и национален антираков план, които да бъдат обсъдени и приети от парламента. В документа се посочва още, че Народното събрание се ангажира да съдейства на всички органи на държавната власт и неправителствени организации за активна широка обществена информационна кампания за профилактика и скрининг на онкологичните заболявания чрез законодателни инициативи за създаване на условия за ефективна борба с рака и възможности за прилагане на европейските стандарти на лечение и грижа за пациентите.

Декларацията е изготвена в резултат на проведената на 9 и 10 май 2008 г. кръгла маса “Борба с рака – приоритет за България” и въз основа на Меморандум за ограничаване и контрол на онкологичните заболявания в България, приет на форума. Срещата беше организирана от Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания (АПОЗ) и с участието на Европейската коалиция на болните от рак (ЕКБР) и народните представители от групата „Парламентарен консенсус за борба със социалнозначими заболявания". Инициативата се проведе под патронажа на председателя на Народното събрание Георги Пирински. Сред участниците във форума бяха представители на Министерството на здравеопазването, Българския национален раков регистър, депутати, членове на Европейския парламент от България, представители на пациентски организации.

Вторият ден от работата на форума продължи с активното участие на представителите от Европейската коалиция на болните от рак, сред които бяха съпругата на полския президент Йоланта Квашневска и словенският дипломат Алоис Петерле. Те споделиха разбирането, че отговорните институции и гражданските структури трябва да обединят усилията си за изравняване на нивата на заболеваемостта във всички европейски страни чрез превенция и ранна диагностика, както и чрез прилагане на най-съвременни стандарти на лечение и грижа за пациентите.

Слово пред участниците произнесе г-жа Зорка Първанова, която подчерта, че откритото говорене за проблемите на раково болните дава възможност за колективни действия и обединява усилията на цялото общество.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини