Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
За добив и преработка на подземни богатства без концесия ще се налага глоба до 100 000 лева, реши парламентът
25/07/2008

За добив и преработка на подземни богатства без концесия ще се налага глоба до 100 000 лева, реши парламентът

25 юли 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 25 юли 2008 г. на второ четене изменения в Закона за подземните богатства. Те предвиждат за извършване на добив и първична преработка на подземни богатства без надлежно предоставена концесия да се налага глоба или имуществена санкция от 50 000 до 100 000 лева, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. При повторно нарушение санкцията ще бъде от 200 000 до 300 000 лева, а за всяко следващо – от 400 000 до 500 000 лева. Глобата за добив или проучване на подземни богатства без издадено разрешение е от 5000 до 50 000 лева. За неспазване на задълженията по опазване на земните недра и рационалното използване на подземните богатства или извършване на депониране на минни отпадъци без разрешително или план за управление ще се наказва с глоба или с имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лева. За нарушение на условията на издадено разрешително или утвърден план за управление санкцията е от 5000 до 50 000 лева. Предвижда се тя да е в троен размер при повторно нарушение, ако то не подлежи на по-тежко наказание. За титуляр на разрешение за търсене или проучване или концесионер, който възпрепятства достъпа на контролните органи до обекта или нарушава права при извършването на дейностите, е предвидена глоба от 5000 до 10 000 лева.

Предвижда се и отнемане в полза на държавата на добитите количества подземни богатства, както и на техническите средства, с които са извършени добивът и транспортирането им. Когато нарушителят се е разпоредил с добитите количества, може да се постанови и отнемане в полза на държавата на тяхната парична равностойност.

Народните представители ратифицираха на заседанието си и споразумението между правителствата на България и Руската федерация за сътрудничество при създаването на газопровод "Южен поток" за транзит на природен газ през територията на страната ни. Споразумението за сътрудничество при изграждане на газопровода "Южен поток" беше сключено на 18 януари 2008 г.

Във времето за парламентарен контрол се проведоха разисквания по питането на народния представител Иван Костов към министър-председателя на Република България Сергей Станишев относно общата политика за противодействие на скока на цените, за компенсиране обезценяването на доходите, за косвено регулиране на ценовите равнища.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини