Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Консултативният съвет по законодателство е направил 2089 препоръки за по-качествени закони
04/08/2008

КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Е НАПРАВИЛ 2089 ПРЕПОРЪКИ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ ЗАКОНИ


СПРАВКА
за дейността на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 40-то Народно събрание за периода 26 септември 2007 – 30 юли 2008 г.

За периода 26 септември 2007 – 30 юли 2008 г. Консултативният съвет по законодателство при председателя на 40-то Народно събрание е провел 31 заседания. Това показва справка, изготвена от Съвета.
Данните сочат, че заседанията са с 9 повече от предходната сесия. Стенографските протоколи от заседанията са в обем 1513 страници. Направленията, в които Консултативният съвет е работил, са както следва:
 „Гражданскоправни отрасли” – 30 заседания.
„Публичноправни отрасли” – 22 заседания.
Социалноправни отрасли” – 21 заседания.
„Наказателноправни отрасли” – 22 заседания.

За периода 26 септември 2007 – 30 юли 2008 г. Консултативният съвет е дал общо 105 експертни становища по законопроекти и други актове, възложени от Председателя на Народното събрание. Данните сочат, че становищата са със 17 повече в сравнение с предходната година. От тях 38 становища са по законопроекти, внесени от Министерския съвет, 64 по законопроекти, внесени от народни представители, и 3 - по други актове. Направени са 2089 конкретни препоръки за подобряване на съдържанието на законопроектите и тяхното правно-техническо оформление. Представени са и оценки за конституционосъобразността и съответствието на законопроектите с международното право и правото на ЕС, както и по отношение на правно-техническото оформление.

В 27-членния състав на Съвета са включени 8 професори и 5 доценти по правните науки и 4 асистенти и доктори по право. Участват и специалисти, които се занимават непосредствено с прилагането на правото – главният актюер на НОИ, съдии, синдикален консултант, професионален дипломат, арбитри, адвокати, членове или консултанти на държавни органи или органи на обществени организации.
Председател на Констултативния съвет по законодателство е проф. Красимира Средкова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини