Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Среща на Георги Пирински с председателя на парламентарната Комисия по земеделието и горите
08/08/2008

Среща на Георги Пирински с председателя на парламентарната Комисия по земеделието и горите

8 август 2008 г.

Във връзка с проблемите в земеделския отрасъл и с повдигнатите въпроси от протестиращите животновъди и млекопроизводители, председателят на Народното събрание Георги Пирински проведе на 8 август 2008 г. среща с председателя на Комисията по земеделието и горите Васил Калинов.

Г-н Васил Калинов информира председателя на парламента за позицията си по целия кръг от въпроси, която се базира на проведени разговори с представители на Министерството на земеделието и храните, с депутати, с представители на браншовите организации и със селскостопански производители от страната.

По предложение на председателя на Народното събрание вече е в ход подготовката за провеждане на заседание на Комисията по земеделието преди началото на новата парламентарна сесия. Основна тема на заседанието ще бъде прилагането на приетите вече от парламента Закон за животновъдството и Закон за подпомагане на земеделските производители. За участие в обсъждането ще бъдат поканени представители на изпълнителната власт, представители на заинтересованите браншови организации, експерти.

Специално внимание ще бъде обърнато на изпълнението на отговорностите от държавните органи и институции, браншовите организации (Млечен борд) и селскостопанските производители.

На заседанието ще бъде анализирана необходимоста от инициативи за подобряване ефективността на действащото законодателство с цел максимално подпомагане на селскостопанските производители.

За началото на новата сесия на Народното събрание парламентарната Комисия по земеделие и гори ще инициира дебати в парламента по целия кръг от въпроси, свързани с изпълнението на изискванията на общата селскостопанска политика на ЕС и потребностите от национално подпомагане в бранша.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини