Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
50 на сто от глобите по пътищата ще се изразходват за системи за наблюдение, предвиждат приети на второ четене от парламента текстове от промените в Закона за движение по пътищата
25/09/2008

50 на сто от глобите по пътищата ще се изразходват за системи за наблюдение, предвиждат приети на второ четене от парламента текстове от промените в Закона за движение по пътищата

25 септември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 25 септември 2008 г. на второ четене промени в Закона за движение по пътищата. Те предвиждат петдесет на сто от глобите, събрани по Закона за движение по пътищата, да се изразходват от Министерството на вътрешните работи за изграждане и експлоатация на системи за наблюдение, контрол и управление на движението по пътищата. Декларацията при изгубване, кражба или унищожаване на втората част на свидетелството за регистрация на пътно превозно средство ще може да бъде подавана и по електронен път, подписана с универсален електронен подпис.

Парламентът започна обсъждането на първо четене на внесения от правителството проект за нов Семеен кодекс. Основните промени в него са уреждането на фактическото съпружеско съжителство между мъж и жена и въвеждането на брачния договор и продължи обсъждането на първо четене на два законопроекта за създаване на т. нар. Сребърен фонд разглеждат депутатите на първо четене.

Народните представители приеха на първо и второ четене законопроекта за ратифициране на Споразумението за привилегиите и имунитетите на Международния трибунал по морско право.

Народното събрание обсъди на първо четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България и прие решение лечебно-възстановителната база на Народното събрание във Велинград да се превърне във второстепенен разпоредител със средства от бюджета на НС.

Парламентът прие на първо и на второ четене законопроекта за ратифициране на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, внесен от Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини