Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Пенсионерите, заети по програмата "В подкрепа на майчинството", да получават допълнителни доходи, предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, обсъдени от парламента на второ четене
01/10/2008

Пенсионерите, заети по програмата "В подкрепа на майчинството", да получават допълнителни доходи, предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, обсъдени от парламента на второ четене

1 октомври 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 1 октомври 2008 г. на второ четене промените в Закона за насърчаване на заетостта. Те предвиждат пенсионерите, заети по програмата "В подкрепа на майчинството", да получават допълнителни доходи. Внесените от правителството поправки ще бъдат гласувани утре. С проекта се правят и промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се прекратява обезщетението при отглеждане на малко дете и на обезщетението при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете, независимо дали детето се отглежда от безработно лице, от лице с право на професионална пенсия за ранно пенсиониране или от лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включено в програмата "В подкрепа на майчинството".

Законопроектът предвижда пенсионерите да се включат в обхвата на лицата, които могат да участват в програми и мерки за заетост и обучение, като е уредено и правото им на информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта. Промените целят и осигуряването на пълна защита на безработните, участващи в курсове за обучение, организирано от Агенцията по заетостта. След обявяване на процедура по Закона за обществените поръчки Агенцията по заетостта ще сключва групова рискова застраховка за времето на обучение.

Народните представители обсъдиха на първо четене промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, внесен от Министерски съвет, законопроекта за независимите оценители, проекторешение, внесено от ПГ на ДСБ, с което политическата корупция по високите етажи да бъде обявена за заплаха за националната сигурност на страната и започна обсъждането на първо четене на два законопроекта за промени в Закона за достъп до обществена информация внесени от Бойко Великов и група народни представители и Мартин Димитров.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини