Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Предизвикателствата пред националните парламенти, свързани с европейското общностно право, обсъждат на двудневен семинар в София депутати от Европейския парламент и от национални парламенти на страни от Западните Балкани
01/10/2008

Предизвикателствата пред националните парламенти, свързани с европейското общностно право, обсъждат на двудневен семинар в София депутати от Европейския парламент и от национални парламенти на страни от Западните Балкани

1 – 2 октомври 2008 г.


Предизвикателствата пред националните парламенти, свързани с европейското общностно право, обсъждат на двудневен семинар в София депутати от Европейския парламент и от национални парламенти на страни от Западните Балкани. Форумът е организиран от Генерална дирекция за връзки с националните парламенти съвместно с Генерална дирекция по външни политики и Комисията по външни работи на Европейския парламент със съдействието на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа.


Българският парламент споделя опита си от интеграционния процес с парламентите на страните от Западните Балкани, както и с други парламенти в региона и ще продължи да го прави и в бъдеще, за да може със съвместни усилия да бъде ускорено цялостното приобщаване на региона към европейските структури, отбеляза на откриването на семинара на 1 октомври 2008 г. заместник-председателят на Народното събрание Анастасия Мозер. По думите й европейската интеграция би била непълна без участието на Западните Балкани.


Заместник-председателят на Народното събрание посочи, че синхронизацията на българското законодателство с европейското общностно право е бил дълъг и труден процес, наложил дори промени в Конституцията на страната и допълни, че и сега като член на Европейския съюз България продължава да работи за въвеждането и прилагането на общностното законодателство.


По време на презентацията си на тема «Процесът на интеграция в ЕС – от Споразумения за стабилизация и асоцииране към преговори за присъединяване» евродепутатът Виктор Бостинару отбеляза, че се говори за умора от разширяването и ЕС наистина има своите проблеми. Въпреки това, той увери участниците във форума, че тези предизвикателства няма да възпрепятстват пътя им към Евросъюза. Бостинару подчерта значението на трансформацията на Балканите от "барутен погреб" в регион на сътрудничество и призова към засилване на регионалното сътрудничество.


Директорът на Генерална дирекция “Разширяване” на Европейската комисия Пиер Мирел говори за опита на Европейската комисия от предишни разширявания на Съюза. Опитът на парламентите на присъединяващите се държави при въвеждането на общностното право е темата, по която изказвания направиха българският евродепутат Кристиан Вигенин и членове на национални парламенти.


На 2 октомври 2008 г. в 9.00 часа ръководителят на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа Владимир Данчев ще представи възможностите за регионално сътрудничество между националните парламенти. За стратегията за разширяване на Европейския съюз през погледа на Европейския парламент ще говорят заместник-председателят на хърватския парламент Невен Мимица и българският евродепутат Петя Ставрева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини