Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът реши пенсионерите, заети по програмата "В подкрепа на майчинството", да получават допълнителни доходи
02/10/2008

Парламентът реши пенсионерите, заети по програмата "В подкрепа на майчинството", да получават допълнителни доходи

2 октомври 2008 г.

Пенсионерите, заети по програмата "В подкрепа на майчинството", ще получават допълнителни доходи, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. На заседанието си на 2 октомври 2008 г. Народното събрание одобри измененията. Те предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване, с които се прекратява обезщетението при отглеждане на малко дете и на обезщетението при не използване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете, независимо дали детето се отглежда от безработно лице, от лице с право на професионална пенсия за ранно пенсиониране или от лице, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включено в програмата  "В подкрепа на майчинството". Пенсионерите се включват в обхвата на лицата, които могат да участват в програми и мерки за заетост и обучение, като е уредено и правото им на информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта, регламентират измененията.

Парламентът прие на първо четене внесения от правителството проект за нов Семеен кодекс. С него се урежда фактическото съпружеско съжителство между мъж и жена и се регламентира въвеждането на брачния договор. Предвижда се създаването на национален регистър на осиновяващи и единна информационна система за децата, подлежащи на пълно осиновяване. За да се ускори извеждането на децата от специализираните институции се предлага да се допуска осиновяване без съгласие на родителя, ако той в срок от шест месеца след настаняването на детето без основателна причина не е поискал прекратяване на настаняването или промяна на мярката.

Народното събрание гласува на първо четене промени в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, внесени от Министерски съвет. С тях ще се облекчи процедурата по издаването на сертификат за одобрение на типа техника и ще бъдат повишени изискванията за безопасност на техниката. Предвидено е сливане на центровете за изпитване на земеделска и горска техника в градовете Русе и Пловдив и приемане на дейностите им от Контролно-техническата инспекция.

Дейността на независимите оценители да се регулира чрез професионалната им организация, предвижда законопроект на Министерския съвет, който беше приет на първо четене от парламента.

Контрольорите на Европейската комисия да имат достъп до всяка информация при същите условия като националните административни контрольори, предвиждат изменения в Закона за държавната финансова инспекция, които бяха обсъдени на първо четене от Народното събрание.

Народното събрание ратифицира два международни документа, по които България е страна - Споразумението между правителствата на България и Румъния за правото, приложимо към трудовите отношения, социалното осигуряване и здравословните и безопасни условия на труд, във връзка с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете държави на река Дунав при Видин – Калафат и Протокола към Договора между правителствата на България и Египет за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.

Министърът на вътрешните работи Михаил Миков и директорът на ДАНС Петко Сертов са изпратили информация в писмена форма до председателя на парламента за действията по разкриване на извършителите на побоя над журналиста Огнян Стефанов. Тази информация беше представена пред депутатите в пленарната зала от заместник-председателя на вътрешната комисия Касим Дал.

Народното събрание продължи с обсъждането на второ четене на промените в Закона за лова и опазване на дивеча, внесени от Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Комисията за финансов надзор

    Последни новини