Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха два законопроекта на първо четене.
20/06/2002
Народното събрание прие на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за движение по пътищата, внесен от Министерския съвет.

Народните представители приеха на първо четене и законопроекта за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, № 202-01-30, внесен от Министерския съвет.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини