Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Контрольорите на ЕК да имат достъп до информация при същите условия като националните административни контрольори, предвиждат промени в Закона за държавната финансова инспекция, приети от парламента на първо четене
03/10/2008

Контрольорите на ЕК да имат достъп до информация при същите условия като националните административни контрольори, предвиждат промени в Закона за държавната финансова инспекция, приети от парламента на първо четене

3 октомври 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 3 октомври 2008 г. на първо четене промени в Закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет. Те предвиждат контрольорите на Европейската комисия да имат достъп до всяка информация при същите условия като националните административни контрольори. Предвижда се също докладите от извършените проверки на ЕК да представляват доказателствен материал, който може да бъде приет в административните и съдебните й производства.

Основната цел на промените е да се осигури на контрольорите на ЕК съдействие за осъществяване на контрола и проверките на място в случаите на установен отказ на проверяваните организации и лица, финансирани със средства по програми на ЕС, доброволно да предоставят достъп до помещенията или документите си за извършване на проверките. В посочените случаи се предвижда съдействие от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, тъй като в обхвата на държавната финансова инспекция са включени и лицата, финансирани със средства по програми на ЕС, които са обект на проверките и на контрольорите на ЕК.

За постигане на ефективност на съдействието органите на АДФИ следва да разполагат и с подходящия инструментариум, включително с принудителни способи за събиране на информация и осигуряване на доказателства. За целта е предвидено предоставяне на правомощия на директора на АДФИ и регламентиране правото на финансовите инспектори да претърсват помещения или да изземват документи от проверяваните организации и лица под контрола на съда и със съдействието на органите на МВР.

Народните представители приеха на второ четене текстове от промените в Закона за лова и опазване на дивеча. Те предвиждат държавните ловни стопанства да могат да сключват договори с юридически лица за съвместно извършване на дейности след провеждане на конкурс. Договорите ще се сключват за срок до 15 години. При наличието на надделяващ обществен интерес да се преодолява забраната за разкриване на обществена информация, която представлява търговска тайна. Това прие парламентът на първо четене.

Парламентът гласува на първо четене два законопроекта за промени в Закона за достъп до обществена информация, внесени от Бойко Великов и група народни представители и от Мартин Димитров и група депутати.

Във времето за парламентарен контрол на въпроси на народните представители отговаряха министър-председателят на Република България Сергей Станишев и вицепремиерът Меглена Плугчиева.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини