Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Двустранното сътрудничество и предстоящото чешко председателство на ЕС обсъдиха Георги Пирински и председателят на Камарата на представителите на парламента на Чешката република
08/10/2008

Двустранното сътрудничество и предстоящото чешко председателство на ЕС обсъдиха Георги Пирински и председателят на Камарата на представителите на парламента на Чешката република

8 октомври 2008 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна на 8 октомври 2008 г. с председателя на Камарата на представителите на парламента на Чешката република Милослав Вълчек. Чешкият гост е начело на парламентарна делегация, която е на официално посещение в България.

В разговора председателят на чешкия парламент оцени високо двустранните отношения между България и Чехия и допълни, че има неизползвани възможности най-вече в икономическата сфера. Милослав Вълчек отбеляза, че вече се възстановява традицията чешки туристи да посещават страната ни.

България осъществи успешни реформи през последните години и това беше забелязано от всички страни в Европейския съюз, подчерта на срещата председателят на Камарата на представителите на парламента на Чешката република.

В контекста на Лисабонския договор трябва да работим за развитие на сътрудничеството между националните парламенти, заяви Милослав Вълчек. Според него още сега трябва да започне работата по механизмите на това сътрудничество.

Предстоящото в началото на следващата година чешко председателство на Европейския съюз ще бъде под мотото „Европа без бариери”, посочи председателят на Камарата на представителите на парламента на Чешката република. Като подтеми на чешкото председателство могат да бъдат включени енергетиката, селското спопанство и транспорта, допълни той.
Председателят на Народното събрание Георги Пирински заяви, че пред парламентите на България и Чехия има сходни задачи. Народното събрание е активно ангажирано да работи с партньорите от Европейската комисия за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена страната ни, подчерта той и допълни, че Народното събрание е активно ангажирано с приемането на поредица от важни закони.

Георги Пирински посочи, че България се стреми да бъде активен член на Европейския съюз и да даде своя принос за развитието и укрепването му. Лисабонският договор налага необходимостта всички национални парламенти да изградят капацитет и да поддържат постоянни и активни контакти, допълни той.

Георги Пирински подчерта, че е необходимо парламентите на България и Чехия да съдействат за създаването на търговско-икономически отношения, които съответстват на възможностите. Търговията се развива динамично, но има дисбаланс, който трябва да се преодолее със съвместни усилия, посочи той. По думите му обменът в сферите на образованието и културата е доста интензивен, но трябва да продължи да се развива.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински изтъкна в изявление пред медиите, че официалното посещение на чешката парламентарна делегация е продължение на интензивния диалог между двата парламента. Той отбеляза, че тези контакти са особено необходими, тъй като във всяка от двете страни парламентите имат важно място в развитието на вътрешния живот, а в рамките на ЕС националните парламенти имат нови отговорности във връзка с принципа за субсидиарност.

Споделихме разбирането, че мотото на чешкото председателство „Европа без бариери” трябва да се изрази и в още по-интензивно сътрудничество във възлови области като енергетика, транспорт, околна среда и в реални възможности за по-нататъшно разширяване на Съюза, заяви Георги Пирински. На разговора в двустранен план е било отбелязано, че богатата историческа традиция в отношенията между Чехия и България има всички основания да бъде развита, обогатена и издигната на ново равнище що се отнася до търговско-икономическия и инвестициионния обмен и във всички области на обществения и културния живот.

Председателят на Камарата на представителите на парламента на Чешката република Милослав Вълчек отбеляза, че двете страни са длъжни да направят връзка с историческата традиция и да развиват парламентарното сътрудничество, контактите между градовете и регионите, между представителите на бизнеса. Посочени са били и възможностите за инвестиции, за сътрудничество в областта на околната среда, земеделието и храните.

Милослав Вълчек съобщи, че е информирал за мерките, взети от страна на Чехия за преодоляването или намаляване на последиците от световната финансова криза. Той посочи, че по предложение на министъра на финансите на Чехия в парламента е внесен проектозакон за увеличаване на горната граница  на гарантираните влогове на гражданите от 25 хиляди евро на 50 хиляди евро и докрая на 2008 г. долната камара на парламента трябва да разгледа проекта. Чешките банки са стабилни, те са в добра кондиция и световната криза не представлява опасност за тях, заяви гостът.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини