Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински изпрати поздравителен адрес по повод 139-та годишнина на Българската академия на науките
10/10/2008

Георги Пирински изпрати поздравителен адрес по повод 139-та годишнина на Българската академия на науките

10 октомври 2008 г.

По случай 139-та годишнина на Българската академия на науките председателят на Народното събрание Георги Пирински изпрати поздравителен адрес до председателя на БАН акад. Никола Съботинов. Георги Пирински отправя към академиците и член-кореспондентите, към изследователите и към всички служители в институциите на БАН най-сърдечни пожелания за здраве, благополучие и нови постижения.

В писмото си председателят на парламента изразява своята убеденост, че Българската академия на науките ще продължи да утвърждава авторитета си на национален научно-изследователски център, който успешно се интегрира във висококонкурентната среда на Европейския съюз.

«Споделям разбирането, че за да изпълнява успешно своята мисия, за да бъдат нашите учени високо ценени и търсени партньори в международния научен обмен, академията се нуждае от безусловната подкрепа на държавните институции и на цялото гражданско общество.

Уверявам ви, че в името на тази цел винаги ще срещате съпричастието и подкрепата на законодателната институция. В годината, в която честваме и 170-ата година от рождението на председателя на БКД проф. Марин Дринов, изразявам увуреността си, че БАН достойно ще продължи да съхранява и отстоява  възрожденския дух и идеал, вградени в основите на съвременната ни наука», пише Георги Пирински.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини