Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание одобри до 1, 206 милиард лева допълнителни бюджетни кредити по Републиканския бюджет за 2008 г.
10/10/2008

Народното събрание одобри до 1, 206 милиард лева допълнителни бюджетни кредити по Републиканския бюджет за 2008 г.

10 октомври 2008 г.

Народното събрание гласува на заседанието си на 10 октомври 2008 г. Решение за разпределение на допълнителни бюджетни кредити по Републиканския бюджет за 2008 г. Парламентът одобри до 1 206.2 милиарда лева допълнителни бюджетни кредити по Бюджета за тази година. Кредитите са за сметка на превишението на приходите над разходите по консолидираната фискална програма по реда на чл. 35, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет.

Финансирани са два основни пакета – социален и инвестиционен. За социалния са предвидени 666 милиона лева. Допълнителните средства по инвестиционния пакет са 540 милиона лева – за политиките за развитие на пътната инфраструктура; управление на водите, на отпадъците, териториалното развитие и благоустрояването, изграждане и развитие на необходимите оперативни способности на въоръжените сили, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност и защита при бедствия и аварии.

По политиките в областта на социалното подпомагане са предвидени за енергийни помощи - 29,53 млн. лв.; за предоставянето на допълнителна еднократна помощ за компенсиране на хората с най-ниски доходи - 36 млн. лв.; за увеличаване размера на еднократните помощи за първокласници с 25 процента - 1,2 млн. лв. 90 млн. лв. са за преизчисляване на пенсиите от 1 октомври 2008 г. за осигурителен доход към 31 декември 2007 г. За еднократна добавка към пенсиите през декември - 337 500 хил. лв. За сектор здравеопазване: за Фонда за лечение на деца - 20 млн. лв., за програмата "Инвитро" - 10 млн. лв., за закупуване на лъчетерапевтична апаратура - 15 млн. лв., за закупуване на рентгени - 10 млн. лв., за закупуване на линейки - 15 млн. лв., за диализни апарати - 10 млн. лв. 100 млн. лв. са за допълнително финансиране на медицински дейности.

За увеличаване на единните разходни стандарти в системата на средното образование са отделени 21 млн. лв.; за закупуване на училищни автобуси - 20 млн. лв.; за довършване на ремонта на студентски общежития - 10 млн. лв. 25 мл. лв. са за подобряване на образователната и научната инфраструктура на държавните висши училища. 10 млн. лв. са за преодоляване на дефицита по националната програма "Оптимизация на училищната мрежа".

17 млн. лв. са предвидени за основен ремонт на пет районни полицейски управления в София и изграждането на сграда на Трето РПУ в столицата, за закупуването на автомобили и специализираната техника. 3 млн. лв. са за нови противопожарни автомобили. 20 млн. лв. са за продължаване на строителството на сграда на главна дирекция "Криминална полиция", "Досъдебно производство и "Охранителна полиция". 55 млн. лв. са по политиката "Изграждане и развитие на необходими оперативни способности на въоръжените сили".

От инвестиционния пакет 90 млн. лв. са предвидени за изграждането на автомагистрала "Тракия", с което се отделят средства за цялостното реализиране на проекта. Също 90 млн. лв. ще бъдат за текущ ремонт на пътната инфраструктура и обезщетения за имоти, засегнати от национални инфраструктурни обекти. 30 млн. лв. ще бъдат предоставени на Национална компания "Железопътна инфраструктура" за изграждане, ремонт и експлоатация на жп съоръженията.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини