Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда
15/10/2008

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда

15 октомври 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 15 октомври 2008 г. промени в Кодекса на труда, предложени от Министерския съвет. Те предвиждат бащите да имат право на 15 дни платен отпуск след раждането на дете. Десет хиляди лева глоба за работодател, ако за негов работник Главната инспекция по труда установи на място, че е без трудов договор, предлага вносителят. Проектът регламентира също задължението на работника или служителя да поддържа и да повишава професионалната си квалификация. Териториалните поделения на НАП се задължават своевременно да уведомяват съответните дирекции на Инспекцията по труда за регистрираните при тях договори.

Парламентът прие на първо четене три законопроекта за промени в закона за политическите партии – на Ангел Найденов /КБ/, на Марина Дикова /НДСВ/ и на независимия народен представител Йордан Величков.

Народните представители приеха на първо четене законопроектите на общинския дълг и за особените залози. Одобрен беше на първо четене и проектът за нов закон за защита на конкуренцията, внесен от Министерския съвет.

Народното събрание ще гласува утре декларация относно осъждането на политическото насилие след изборите в град Петрич, проведени на 11 октомври, решиха днес депутатите.

Парламентът ратифицира Спогодбата между България и Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото.
Народното събрание обсъди на второ четене измененията в закона за обществените поръчки и започна обсъждането на първо четене на законопроект за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Парламентът обсъди на второ четене и законопроекта за противодействие на конфликт на интереси.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини