Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на второ четене законопроекта за Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система
29/10/2008

Парламентът обсъди на второ четене законопроекта за Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система

29 октомври 2008 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 29 октомври 2008 г. на второ четене законопроекта за Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система. Той предвижда във фонда да се насочват 25 процента от бюджетния излишък, 90 процента от постъпленията от приватизация, 100 процента от приходите от концесии и други. Фондът според законопроекта ще се управлява от Управителен съвет с председател и с осем членове. Министрите на труда и социалната политика и на финансите участват по право в УС. Членове са трима представители на Министерството на финансите, определени от министъра на финансите; един представител, определен от министъра на труда и социалната политика; един представител на национално представителните организации на работниците и служителите; един представител на национално представителните организации на работодателите; управителят на Националния осигурителен институт или определен от него представител. Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите се определят от ръководните им органи на национално равнище. Министърът на финансите е председател, а министърът на труда и социалната политика е заместник-председател на Управителния съвет. Парламентът обсъди на второто четене и промяна в Закона за устройството на държавния бюджет, свързана със Сребърния фонд.

Парламентът обсъди на първо четене промени в Закона за потребителския кредит, на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата и на второ четене законопроекта за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани.

Народните представители обсъдиха проект за приемане на Решението на Съвета от 7 юни 2007 г. за системата на собствените ресурси на Европейските общности, Евратом, на второ четене законопроект, който предвижда дейността на независимите оценители да се регулира чрез професионалната им организация, както и промени в закона за статистиката.

Народното събрание започна обсъждането на промени в Закона за СРС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини