Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Размерът на гаранцията върху банковите влогове на хората се увеличава на 100 хиляди лева, предвиждат приетите от парламента на второ четене промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките
30/10/2008

Размерът на гаранцията върху банковите влогове на хората се увеличава на 100 хиляди лева, предвиждат приетите от парламента на второ четене промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките

30 октомври 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 30 октомври 2008 г. на второ четене промени в Закона за гарантиране на влоговете в банките. Те предвиждат размерът на гаранцията върху банковите влогове на физически лица да се увеличи от 40 хиляди лева на 100 хиляди лева. Няма да се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката на пенсионните и осигурителните фондове с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Парламентът прие решение министър-председателят и управителят на БНБ да представят на Народното събрание на всеки три месеца или при възникване на необходимост информация за икономическото развитие на страната и за осъществяваните от тях политики и мерки. Решението беше гласувано по предложение на депутати от управляващата коалиция във връзка с обсъждането миналия петък в парламента на правителствената политика в условията на световна финансова криза. Правителството трябва също да предвиди в бюджета за 2009 г. мерки за съхраняване на макроикономическата и финансова стабилност и за запазване на условията за икономически растеж.

Народните представители приеха на заседанието си на второ четене проектозакона за енергийната ефективност, на първо четене промени в Закона за радиото и телевизията и на второ четене законопроекта за Държавния фонд за гарантиране на устойчивостта на държавната пенсионна система.

Народното събрание прие на първо четене промени в закона за електронните съобщения, на второ четене промени в Закона за държавната финансова инспекция, на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата, на второ четене законопроекта за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани, на второ четене промени в закона за статистиката, на второ четене законопроекта за независимите оценители и избра Мария Стефанова и Анна Хаджиева бяха избрани за членове на Съвета за електронни медии от квотата на парламента.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини