Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Приветствие на Георги Пирински при откриването на Десетия юбилеен икономически форум за Югоизточна Европа
05/11/2008

Приветствие на Георги Пирински при откриването на Десетия юбилеен икономически форум за Югоизточна Европа

5 ноември 2008 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински откри Десетия Икономически форум за Югоизточна Европа под надслов "Регионални отражения на глобалните икономически предизвикателства".

Конференцията бе организирана от Българския икономически форум. Фокусът на дискусиите тази година бе върху темите: «Глобалните финансови тенденции и Югоизточна Европа”, „Инфраструктура, строителство и недвижими имоти”, „Енергетика, енергийна ефективност и околна среда” и „Телекомуникации”.

Уважаеми господин Табаков,
Уважаеми панелисти,
Уважаеми господин министър,
Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми посланици,
Уважаеми народни представители,
Уважаеми представители на деловите среди,

За мен наистина е чест и предизвикателство да открия Десетия юбилеен икономически форум за Югоизточна Европа. Бързам да поздравя организаторите за достойния юбилей. Вече 10 години този формат се събира и дискутира по възловите въпроси на икономическото развитие на страните от региона. Мисля, че имаме всички основания да констатираме, че той вече се е утвърдил като високопредставителен, особено ценен формат за обсъждане и съгласуване на разбирания за основните насоки за развитието на един регион, пълен с предизвикателства, но и със сериозни възможности.

Предизвикателство е и самата тема на тазгодишния форум – “Регионалните отражения на глобалните икономически предизвикателства”. Датата на поканата до мен беше 26 септември т.г. Не знам дали тогава беше напълно ясно какво означава тази тема във всички нейни импликации. Но именно затова искам да спомена особената важност на тазгодишния форум. Защото, намирайки се в много ключов, повратен от всяка гледна точка момент, пълен с непредсказуеми развития, толкова по-важно е да се провежда именно този формат на обсъждания, за да се постигне онова, от което бизнесът има нужда – една много трезва преценка на предизвикателствата, на дълбочината и  конкретните аспекти на кризита и кризите, пред които сме изправени. И едновременно с това да не забравяме, че една от максимите е, че всяка криза е поредица от възможности, скрити зад привидността на едни или други непреодолими препятствия.

Бих искал да спомена пред вас само три момента, тъй като има много сериозни панелни участници, които всички ще изслушаме с голям интерес по четирите панела на форума.

Единият, разбира се, е, че през последните дни особено внимание се отделя на новоразвиващите се икономики – с една повишена степен на загриженост дали те ще издържат на финансовата и кредитната криза, дали няма да настъпят съществени влошавания в резултат на отлив на инвестиции и на финансови ресурси. И продължаващите въпросителни – каква и от кого финансова подкрепа е нужна.

Струва ми се, че едно от нещата, които си заслужава да отбележим, е, че страни като България – и не само тя – в периода на реформи, които бяха подчинени на възстановяване и поддържане на финансова стабилност, на здрави банкови сектори, успяха и то в региона на Югоизточна Европа до голяма степен да постигнат тези цели. Постигнаха ги на висока цена, в т.ч. и социална. Но всички разбират, че днес тези постижения са с особена ценност. И ние виждаме, че страна като България досега успява да стои достатъчно сериозно и стабилно в един много труден момент.

Второто е, че оттук нататък очевидно предстои период, в който ще се търсят най-добрите начини за съвместни усилия за преодоляване на кризата, включително и в региона. Господин Табаков спомена за резултатите от наистина историческите избори в САЩ вчера. Не знам дали, г-н Табаков, направо можем да очакваме да потекат по-сериозни потоци на просперитет, но очевидно е, че посланието от тези избори е, че новата администрация ще търси многостранните решения, коопертивното начало за преодоляване на проблемите. И тук според мен и частният банков сектор, и международните финансови институции имат своята отговорност да заемат именно такава позиция. Позиция, която на базата на трезва преценка, поддържа и остава ангажирана с позитивното развитие на регона и на сценариите в него.

И на трето място бих искал да спомена, че що се отнася до страна като България, ние навлизаме в един период, който също е белязан с приближаващи избори. В този период започва и оживена публична дискусия. Но бих искал да заявя едно свое дълбоко лично убеждение – че политическите сили в България, основните сили, представени в парламента, не спекулират с основните параметри на икономическата политика, с необходимостта от поддържането на финансовата стабилност. На нас в парламента ни предстои да дискутираме бюджета, данъците. И мога да заявя, че не вярвам да бъде поставена под някакъв сериозен въпрос онази бюджетна политика, която се утвърди през последните години – на отговорно, разумно финансиране, с необходимите гаранции за стабилността на финасовия сектор и на цялата икономика. Специално искам да отбележа, че няма политически формации в България, които лековато да преразглеждат едни или други данъчни решения, които се утвърдиха, едни или други условия за поддържане на благоприятен инвестиционен климат. Така че, предлагам на тази сериозна делова аудитория да не се води въобще от по-спекулативните заглавия в едни или други ежедневни публикции.

Още веднъж искам да ви пожелая сериозен, резултатен и стимулиращ форум.

Благодаря за предоствента ми възможност да ви приветствам и да ви пи пожелая успешна и ползотворна работа.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини