Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие първо четене промени в Закона за държавния служител, които предвиждат въвеждане на квота за назначаване на хора с трайни увреждания като държавни служители в администрацията
07/11/2008

Парламентът прие първо четене промени в Закона за държавния служител, които предвиждат въвеждане на квота за назначаване на хора с трайни увреждания като държавни служители в администрацията

7 ноември 2008 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 7 ноември 2008 г. на първо четене промени в Закона за държавния служител, които предвиждат въвеждане на квота за назначаване на хора с трайни увреждания като държавни служители в администрацията. Правителството предлага да бъде въведено задължение за органа по назначаването да определя най-малко едно на сто от длъжностите, определени за заемане по служебно правоотношение в съответната администрация, за хора с трайни увреждания. Администрациите с длъжности по служебно правоотношение от 26 до 100 служители се задължават да наемат поне един служител с трайно увреждане, предвиждат промените. Законопроектът предвижда да се обявява конкурс за определените длъжности за хора с трайни увреждания поне веднъж на четири месеца до тяхното заемане, както и глоба от 2000 лева до 5000 лева на ръководителите, които не са спазили изискванията за назначаване на хора с увреждания.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за околната среда, обсъди на първо четене промени в Закона за туризма, както и проектите за решение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за създаване на постоянна комисия и подкомисия за контрол върху службите за сигурност.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини