Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Георги Пирински се срещна с делегация на Групата за приятелство с България в Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската Федерация
18/11/2008

Георги Пирински се срещна с делегация на Групата за приятелство с България в Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската Федерация

18 ноември 2008 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна на 18 ноември 2008 г. с делегация, водена от председателя на Групата за приятелство с България в Съвета на Федерацията на Федералното събрание на Руската Федерация Виктор Глухих. На срещата присъства и председателят на Групата за приятелство с Русия в българския парламент Петър Кънев, по чиято покана руските парламентаристи са у нас.

В разговора бе споделено разбирането, че парламентите трябва да подпомагат и насърчават развитието на взаимоизгодно сътрудничество във всички области на двустранните отношения. Откроени бяха конкретни приоритетни сфери, които са актуални в настоящия етап – транспортните коридори, енергийните проекти, договор за социална сигурност между ресорните министерства на двете страни.

Общо бе мнението, че отношенията трябва да продължат да се развиват в посока на активизиране на стокообмена и особено в задълбочаване на връзките между регионите, където има и добра традиция и неизползвани възможности.

Централно място в разговора бе отделено на приноса на парламентите на двете страни за успешното организиране и протичане на проявите, свързани с Годината на България в Русия през 2009 г. Подчертано бе, че честванията трябва да отразят богатото историческо наследство между България и Русия и духовните връзки между двата народа, на които сме свидетели и в които сме участници и днес.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини