Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които предвиждат по-добър режим за защита на данните в дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС
11/03/2009

Парламентът обсъди на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които предвиждат по-добър режим за защита на данните в дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС

11 март 2009 г.

Народното събрание обсъди на заседанието си на 11 март 2009 г. на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Те предвиждат създаване на по-добър режим за защита на данните в дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС. Законопроектът доразвива съществуващата регламентация на задължението на лицата, които прилагат мерките срещу изпирането на пари, да уведомяват дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, извършено от или на техен клиент. Предлаганата нова редакция препраща към Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари вече не само по отношение на реда и сроковете за предоставяне на тази информация, а и за нейното съхраняване и унищожаване, както и заличаването й от регистъра на дирекция "Финансово разузнаване".

Правителството предлага в ежегодния доклад на председателя на ДАНС до Министерския съвет да се включи и информация относно използването на данните  за плащания в брой, предоставяни по реда на закона на дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС.

Парламентът обсъди на второ четене промени в Закона за железопътния транспорт, на първо четене промени в Закона за туризма, както и на второ четене законопроекта за платежните услуги и платежните системи.

Народните представители обсъдиха на заседанието си на второ четене предвиждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Народното събрание обсъди на първо четене два законопроекта за промени в Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, внесени от Татяна Дончева и група народни представители и Иван Костов и група народни представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини