Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народни представители участваха във втория дебат за бъдещето на Студентския град в София
19/03/2009

Народни представители участваха във втория дебат за бъдещето на Студентския град в София

18  март 2009 г.

Народни представители участваха във втория дебат за бъдещето на Студентския град в София. Дискусията, организирана от  студентската телевизия "Алма Матер" и от младежки неправителствени организации, се проведе на 18 март 2009 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. На форума мнението си за развитието на Студентски град изказаха и студенти, ректори на висши училища, представители на местната власт и държавни институции.

Основна тема на дебата беше градоустройствения план на Студентски град.

Проблемът с реституцията в Студентския град в противоречие с обществения интерес се ограничи с приемането на измененията в Закона за устройството на територията, заяви пред участниците в дискусията народният представител от Коалиция за България и председател на временната комисия за Студентски град Диана Хитова. Тя уточни, че промените са влезли в сила на 9 март - веднага след публикуването им в "Държавен вестник". Обществото ни има нужда да научи как е била осъществена реституцията в района, подчерта депутатът.

Народното събрание прие на 20 февруари 2009 г. промените в Закона за устройство на територията, които предвиждат ограничаване на реституцията на части от имоти, ползвани за образователни, научни, здравни и културни нужди. Измененията спират прилагането на действащите подробни устройствени планове, чието предназначение е променено в частта им за възстановени на частни лица имоти, които са част от обекти на образованието, науката, здравеопазването или културата.

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Добрева отбеляза, че с наредба от 1997 г. е определено разпределението на местата в общежитията и има дискусия за тяхното преразпределение. Според ректора на УНСС проф. Борислав Борисов преразпределението на местата в общежитията трябва да бъде направено още през следващата година.

Главният архитект на София Петър Диков каза, че общината работи за обособяването на райони, включващи няколко общежития на висши училища. Те ще бъдат отразени в измененията на новия подробен устройствен план на Студентския град, който се очаква да бъде готов между 15 и 20 април, посочи Диков.

Първият дебат за бъдещето на Студентски град, в който също участваха народни представители, се състоя на 15 януари 2009 г. Сред темите обсъдени тогава бяха спирането на реституцията, ремонтът на общежитията и необходимостта от нова библиотека и видеосистема за наблюдение.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини