Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
„Детското здравеопазване – основен приоритет на държавата” беше темата на кръгла маса в Народното събрание
24/03/2009

„Детското здравеопазване – основен приоритет на държавата” беше темата на кръгла маса в Народното събрание

24 март 2009 г.

Кръгла маса „Детското здравеопазване – основен приоритет на държавата” се състоя  на 24 март 2009 г. в Народното събрание под патронажа на председателя на парламента Георги Пирински. Организатори на дискусията бяха народният представител от Коалиция за България Ива Станкова и фондация „Фридрих Еберт”.

Във форума участваха депутати, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев, директорът на НЗОК д-р Румяна Тодорова, управителят на НОИ Йордан Христосков, председателят на Икономическия и социален съвет Лалко Дулевски, представители на местната власт, директори на лечебни заведения, специалисти от различни сфери на здравеопазването, национални консултанти, представители на неправителствените организации.

При откриването на кръглата маса д-р Ива Станкова прочете поздравителен адрес от председателя на Народното събрание Георги Пирински. В него той отбелязва, че този форум е ценна възможност отговорно и задълбочено да се обсъдят най-наложителните практически стъпки и по-дългосрочните насоки на работа, които да доведат до поврат в детското здравеопазване и здравния статус на децата. Георги Пирински цитира данни на Българската педиатрична асоциация, според които за последните 20 години детската заболеваемост в България е нарастнала два пъти, а детската смъртност е два пъти по-висока спрямо средната за Европейския съюз. Тази картина недвусмислено постави пред всички нас високата отговорност детското здравеопазване реално да заеме своето приоритетно място в дневния ред на държавните институции и местната власт, на неправителствения сектор и научната общност, допълва той.

Председателят на парламента изразява своята и на народните представители готовност най-активно да съдействат за реализацията на предложенията и инициативите, направени на кръглата маса.

В изказването си д-р Ива Станкова отбеляза, че от 2000 г. насам са създадени Законът за закрила на детето, Държавната агенция за закрила на детето, приети са Конвенцията за правата на хората с увреждания и констативен протокол към нея, Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

На дискусията управителят на НОИ Йордан Христосков подчерта, че превенцията в детското здравеопазване ще намали броя на децата с трайни увреждания. Той отбеляза, че сега те са около 20 хиляди, но броят може да бъде редуциран, ако се предприемат необходимите мерки за превенцията и за профилактиката.

Комисията по епидемичен надзор и ваксинопрофилактика към министъра на здравеопазването предлага актуализация на имунизационния календар на децата с включването на две нови ваксини, съобщи доц. Тодор Кантарджиев, национален консултант по микробиология. Той посочи, че на 20 март 2009 г. експертната комисия е провела заседание, на което е разгледала детския имунизационен календар и предлага в него да се включат ваксините срещу пневмококи и срещу хемофилус-инфлуенце.

На дискусията бяха обсъждани превенцията, промоцията и профилактиката в детските ясли и градини, училищата и домовете за деца, лишени от родителски грижи, както състоянието и перспективите на доболничната помощ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини