Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Кирило-Методиевото дело е неразривно свързано с цивилизационното развитие на европейския континент през вековете, заяви Георги Пирински на научна конференция в парламента
31/03/2009

Кирило-Методиевото дело е неразривно свързано с цивилизационното развитие на европейския континент през вековете, заяви Георги Пирински на научна конференция в парламента

31 март 2009 г.

Кирило-Методиевото дело е неразривно свързано с цивилизационното развитие на европейския континент през вековете, заяви председателят на Народното събрание Георги Пирински. Той откри на 31 март 2009 г. в парламента Международна научна конференция на тема „Кирило-Методиевската идея в православното християнство”.

Чрез създадената от Кирил и Методий азбука огромни славянски маси се интегрират в общото развитие на европейската писмена култура, отбеляза в приветствието си към участниците във форума Георги Пирински. Славянската писменост е единствената на континента през Средновековието, която се развива на основата на език, съвременен на появата й, и нещо повече - този език се използва от славянските апостоли равноправно за целите на християнската религия, богослужение и морал, допълни той.

Председателят на Народното събрание отбеляза, че върху всички действия на Кирил и Методий отпечатък слага идеята за равното право на всички народи да се развиват свободно в рамките на избран по тяхно собствено желание път. Тази доминираща идея може да се смята за главната причина, довела до безрезервната подкрепа на Кирило-Методиевото дело в българската държава, за неговото разпространение сред южните и източните славяни, но и сред някои неславянски народи в Югоизточна Европа – всички те днес част от православната общност, подчерта Георги Пирински. По думите му резултат от тази идея е и разпространието на Кирило-Методиевските традиции в европейския католически свят до наши дни.

Развитието на тези традиции в Европа през вековете показва, че  Кирило-Методиевската идея е изиграла и играе най-голяма роля в живота на православните християни, посочи председателят на парламента. Тя е и свързващото звено на Кирило-Методиевото дело с демократичния път на обществено развитие, към който се стремят днес народите от целия свят, защото терминът „равенство” лежи в основата на демократичното начало, смята той.

Международната научна конференция „Кирило-Методиевската идея в православното християнство” се провежда под патронажа на председателя на парламента Георги Пирински и председателя на БАН акад. Никола Съботинов. При откриването на форума акад. Съботинов отбеляза, че Кирило-Методиевската идея е присъствала като вдъхновяващ знак и символ на стремежа за въздигане на българската духовност през цялата история на БАН. Когато основателите й залагат устоите на Българското книжовно дружество, което да обедини около себе си разпръснатите по всички места български учени, те разработват най-напред проектоустав на книжовното дружество "Кирил и Методий", чиято цел е разпространението на всеобщо просвещение и усъвършенстването на българския език и на нашата словесност, посочи той.

Международната научна конференция съпътства съвместното заседание на Международния секретариат и председателите на комисии на Интерпарламентарната асамблея на православието, чиито домакин е Народното събрание. В работата й участват депутати от Интерпарламентарната асамблея и изтъкнати научни, църковни и обществени представители от България, Гърция, Русия, Италия, Великобритания, САЩ, Полша, Словакия, Сърбия и Македония.

На форума бяха прочетени приветствия от името на българския патриарх Максим и на руския патриарх Кирил. Присъстващите на конференцията бяха поздравени от председателя на Интерпарламентарната асамблея по православие Сергей Попов и от заместник-генералния секретар на международната православна асамблея Теохарис Цокас.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни новини