Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Участници в международната конференция за опазване на културното наследство гостуваха в Народното събрание
08/05/2009

Участници в международната конференция за опазване на културното наследство гостуваха в Народното събрание

8 май 2009 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна на 8 май 2009 г. с участници в Международната конференция „Опазване на културното наследство и насърчаване на културното многообразие – своеобразен образ на глобализацията”. В разговора участваха и членовете на парламентарната комисия по култура Атанас Мерджанов (Коалиция за България), Фикрет Шабанов (ДПС), Станислав Станилов („Атака”), Андрей Баташов (НДСВ).

Председателят на парламента отбеляза, че високо цени интереса, който такъв широкопредставителен състав на ръководния орган на ЮНЕСКО е проявил към страната ни и благодари на организатора на посещението – посланика на България във Франция и постоянен представител в ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Георги Пирински информира гостите, че един от най-детайлно обсъжданите актове на Народното събрание в последните месеци е бил именно новият закон за защита и опазване на културното наследство. По думите му той третира тема, много чувствителна за българското общество, тъй като България е богата на културно наследство и, от друга страна, това богатство е предмет на незаконен трафик и присвояване. Законът предизвика различни мнения, но така или иначе той беше приет и основната теза в него е, че държавата и обществото имат отговорност за опазването на културното наследство на България, добави Георги Пирински. Изправени сме пред предизвикателството да осигурим онзи режим, който да позволи това наследство да бъде запазено и да бъде представено и за гражданите, и за гостите ни по най-добрия възможен начин, подчерта председателят на Народното събрание.

Представители на няколко страни в ЮНЕСКО, сред които на Нигерия, Хондурас, Мароко, Ливан, Мадагаскар, Унгария, благодариха за предоставената им възможност да посетят „храма на българския парламентаризъм” и подчертаха приноса на Ирина Бокова за запознаването им с българските културни ценности и за съхраняване на световното културно-историческо наследство.

Гостите посетиха и пленарната зала на Народното събрание, където им беше представен съвременен и исторически поглед върху дейността на българския парламент. Георги Пирински отбеляза, че сградата на Народното събрание е построена през 1884 г. и е паметник на културата.

Председателят на Народното събрание и ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Иван Илчев говориха по темата „130 години парламентаризъм в България”.

В изказването си Георги Пирински отбеляза, че приетата през 1879 г. Търновска конституция е една от най-демократичните за времето си и в изработването й са участвали представители на различните етноси и вероизповедания в България. В сегашния основен закон, приет през 1991 г., са заложени същите ценности и принципи като тези в първата българска конституция, подчерта той.

Представителите на ЮНЕСКО си направиха обща снимка пред сградата на българския парламент.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини