Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Съгласно установената практика в 39-то и 40-то Народно събрание Комисията по правни въпроси няма да излезе със становище по делото за установяване на противоконституционност на текстове от промените в Закона за избиране на народни представители
11/05/2009

Съгласно установената практика в 39-то и 40-то Народно събрание Комисията по правни въпроси няма да излезе със становище по делото за установяване на противоконституционност на текстове от промените в Закона за избиране на народни представители

11 май 2009 г.

Комисията по правни въпроси проведе извънредно заседание на 11 май 2009 г. В него участваха и членове на Временната комисия за промени в изборното законодателство.

Народните представители се обединиха около мнението, че Комисията по правни въпроси няма да излезе със становище пред Конституционния съд във връзка с конституирането на парламента като страна по дело, образувано по искане на 70 народни представители за установяване на противоконституционност на текстове от промените в Закона за избиране на народни представители.

Народните представители споделиха общото мнение, че практиката и в 39-то, и в 40-то Народно събрание е парламентът да не излиза с отделно становище по закони, приети след широка пленарна дискусия на първо и на второ четене.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини