Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове на ЕС бяха обсъдени на кръгла маса в парламента
15/05/2009

Извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове на ЕС бяха обсъдени на кръгла маса в парламента

15 май 2009 г.

Извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове на ЕС бяха обсъдени на кръгла маса в парламента на 15 май 2009 г. Форумът, който е под патронажа на председателя на Народното събрание Георги Пирински, беше организиран от подкомисията по усвояването на  средствата от ЕС към Комисията по европейските въпроси, съвместно със Сметната палата. Участваха народни представители, евродепутати, представители на изпълнителната власт, посланици на страни-членки на Европейския съюз.

Председателят на Комисията по европейските въпроси Младен Червеняков отбеляза при откриването на дискусията, че един от може би най-важните въпроси на настоящия етап от развитието на страната, е  ефективността на използването на средствата от Европейския съюз. В тази дейност Народното събрание, съобразно правомощията си, се стреми да играе важна роля по отношение на контрола по използването на тези средства, подчерта той. Младен Червеняков припомни, че с решение от 20 юни 2008 г. парламентът е възложил на Сметната палата извършването на проверка по усвояването на средства от Кохезионния и Структурните фондове, по Европейския фонд за рибарство и по Европейския земеделски фонд. Според него един от основните национални консенсусни приоритети, който трябва да бъде развиван, е усвояването на средствата от ЕС.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински посочи в приветствието си към участниците, че българското общество е особено чувствително към въпроса за европейските фондове, към това до каква степен България съумява да оползотвори тази безспорно основна предпоставка и предимство на членството в Европейския съюз, какви са реалните проблеми и какви са необходимите действия. Парламентът като институция има безспорно своето важно място в търсенето на отговори на тези въпроси, допълни той. По думите му стъпка в изпълнение на тази отговорност беше създаването на подкомисията по усвояването на европейските фондове към Комисията по европейски въпроси.

Георги Пирински смята, че една от задачите на парламента, особено във финала на неговия мандат, е да осигури приемственост и посочи като пример в тази посока доброто взаимодействие на Народното събрание и Сметната палата, чийто председател Валери Димитров в 39-то Народно събрание беше председател на Комисията по икономическа политика и активен участник в работата на Комисията по бюджет и финанси.

Председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров представи на кръглата маса резултатите от извършените от институцията одити на системите за управление и контрол на Структурните и Кохезионния фондове, Европейския фонд за рибарство и Европейския земеделски фонд. Той съобщи, че от отправени 38 препоръки компетентните органи вече са изпълнили 28 и направи извод, че са положени усилия от институциите за съобразяване с препоръките на Сметната палата.

Председателят на подкомисията по усвояването на европейските средства Радослав Иванов отбеляза, че моделът за усвояване на европейските средства, който работи у нас, не продуцира максималните резултати. По думите му европейският модел за усвояването на средствата сочи, че съществува една цялостна централизация на усвояването на средствата от една институция. В края на мандата на фона на световната криза, еврофондовете са буферът, който трябва да използваме в максимална степен, смята народният представител.

Вицепремиерът по управление на европейските фондове Меглена Плугчиева заяви на форума, че постоянният и много строг контрол от страна на Народното събрание и Сметната палата е имал дисциплиниращ ефект. Тя съобщи, че към този момент сключените договори по европрограмите са за над 2,6 млрд. лева и допълни, че това е сериозен напредък. Като проблем вицепремиерът посочи прекалената децентрализация на управлението на програмите и допълни, че  моделът трябва да бъде променен, но не трябва да се прави грешка и да се отиде към крайно централизиран модел.

В отчета си пред участниците в обсъждането Меглена Плугчиева отбеляза законовите промени, които са приети в последните месеци.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини