Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с президента на Словения Данило Тюрк
19/05/2009

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна с президента на Словения Данило Тюрк

19 май 2009 г.

Председателят на Народното събрание Георги Пирински се срещна на 19 май 2009 г. с президента на Словения Данило Тюрк, който е на официално посещение в България.

Георги Пирински приветства словенския държавен глава и определи визитата му като навременна и ползотворна. Той подчерта, че тя е продължение на установените добри традиции в двустранните отношения, в които важно място заемат и връзките между националните парламенти на България и Словения.

Председателят на парламента запозна Данило Тюрк със законодателната дейност на 40-то Народно събрание, като открои, че и за парламента, и за обществото като цяло, приоритетни остават предизвикателствата, свързани със световната икономическа криза, които според него изискват внимателен анализ и отговорни действия. Той изтъкна, че 2009 г. е юбилейна за парламентарната институция, тъй като се навършват 130 години от Учредителното народно събрание и приемането на Търновската конституция.

Президентът на Словения прояви интерес към участието на България в процесите на сътрудничество в Югоизточна Европа и в Черноморския регион и оцени като важна ролята на страната ни за развитието на тези процеси.

В отговор председателят на българския парламент подчерта, че Народното събрание е домакин на Регионалния секретариат за парламентарно сътрудничество в Югоизточна Европа, а страната ни провежда последователна и ангажирана политика за укрепване на регионалното партньорство. Георги Пирински заяви, че за да бъде оползотворен в максимална степен потенциалът на региона, е необходима активна политика за развитие на регионалната транспортна инфраструктура, в това число – за изграждането на стратегическия транспортен коридор номер 8.

Процесът на утвърждаване на демократичната визия за Европейския съюз и ефективното функциониране на институциите на Съюза в интерес на европейските граждани бе също важен акцент от разговора на председателя на Народното събрание и президента на Словения.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини