Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата
26/05/2009

Парламентът прие доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата

26 май 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 26 май 2009 г. доклада на временната анкетна комисия, която проверява реституцията в Студентския град в столицата. В приетия документ е поискано да се наложи мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на Студентския град до изясняване на собствеността им. Временната комисията предлага още Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да започнат процедури по отчуждаване на възстановени имоти, за които не е възможно провеждане на искове за собственост и които са необходими за публични нужди. Предлага се правителството да предприеме законодателна инициатива за уреждане на статута на студентските градчета в цялата страна.

Парламентът прие на второ четене Закона за обществените библиотеки и на второ четене промените в Закона за народните читалища.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни новини