Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът удължи до края на годината срока за доказване на притежание на жилищно-спестовни влогове
28/05/2009

Парламентът удължи до края на годината срока за доказване на притежание на жилищно-спестовни влогове

28 май 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 28 май 2009 г. на второ четене промени в Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове. Те предвиждат удължаване на срока за доказване на притежание на жилищно-спестовни влогове до 31 декември 2009 г. В този срок притежателите на многогодишни жилищно-спестовни влогове, открити до 31 декември 1990 г. и престояли повече от 5 години, които не са потърсили правата си, могат да докажат притежанието си и правото си на компенсация пред местните комисии към общините. Измененията в закона влизат в сила от 20 май 2009 г. В срок до 30 ноември 2010 г., включително, кметовете на общините трябва да одобрят окончателните списъци на лицата, които имат право на компенсации.

Граждани, имащи право на компенсация по този закон, са тези, които не притежават в страната и в чужбина жилищни имоти или вили, годни за постоянно обитаване, или ако притежават такива, то тяхната стойност заедно със стойността на имуществото им в парични средства, влогове, моторни превозни средства, селскостопански земи не надхвърля 60 хиляди лева. За да имат право на компенсация, гражданите не трябва да притежават имущество на обща стойност, по-голяма от 60 хиляди лева, в налични парични средства по влогове, акции, дивиденти, произведения на изкуство, нумизматика, филателия, моторни превозни средства, селскостопански земи, фабрики, магазини, ателиета и други основни и оборотни фондове.

Народните представители преизбраха Иван Искров за управител на БНБ с шестгодишен мандат. Новият мандат ще започне да тече от 10 октомври 2009 г., когато завършва сегашният мандат на Иван Искров като управител на централната банка.

Парламентът избра Лидия Руменова за член на Сметната палата.

Народното събрание почете с едноминутно мълчание паметта на загиналите в тежкия пътен инцидент край Ямбол. Председателят на парламента Георги Пирински призова всички народни представители от област Ямбол и от специализираните парламентарни комисии да се информират за хода на спасителните операции и да предложат мерки и помощ от Народното събрание в случай на нужда.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини