Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Декларация във връзка с резултатите от извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове на Европейския съюз
05/06/2009

Декларация във връзка с резултатите от извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове на Европейския съюз

5 юни 2009 г.

Председателят на парламента Георги Пирински, вицепремиерът Меглена Плугчиева, председателят на Комисията по европейските въпроси Младен Червеняков и председателят на Подкомисията по усвояването на средствата от ЕС Радослав Иванов подписаха на 5 юни 2009 г. съвместна декларация по повод резултатите от извършените от Сметната палата одити на усвояването на средства от фондове на Европейския съюз. Те бяха тема на дискусионен форум, който се проведе в Народното събрание на 15 май 2009 г. с участието на народни представители, евродепутати, представители на изпълнителната власт, посланици на страни-членки на Европейския съюз.

Текстът на декларацията гласи:

«След проведената на 15 май 2009 г. „кръгла маса” за дискутиране на резултатите от възложените с Решение на Народното събрание одити на системите за управление на Структурните  и Кохезионния фондове от ЕС и системите за прилагане на Националния стратегически план за развитие на селските райони и Националния стратегически план за рибарство и аквакултури на Сметната палата, ние, долуподписаните, декларираме своята убеденост и подкрепа за изброените по-долу изводи:

Системите за управление на европейски средства в началния етап от своето функциониране показаха сериозни недостатъци, дължащите се на множеството органи, участващи в управленския процес, неефективното взаимодействие, координация и разпределение на отговорности и правомощия между тях.

Призоваваме за постигането на национален консенсус относно промяната на модела за управление на средствата от ЕС.

Mоделът на системите за управление трябва да се опрости и централизира в максимално кратки срокове от следващото правителство за да продуцира оптимални резултати за ефективното и ефикасното усвояване на средства от ЕС.

Промяната към централизация трябва да се осъществи внимателно, с цел да се избягнат сътресения в системата, за да не се блокира усвояването на европейските средства на България.

Вариантите за централизация на управлението на европейските средства у нас могат да бъдат специализирана агенция, министерство или трансформация на досегашна структура, която да стане приемник на новата специализирана държавна структура.

Необходимо е още в началото на следващото Народно събрание в кратки срокове да се стартира по-нататъшното усъвършенстване на системите за управление и промяна на модела на управление на средствата от ЕС към неговата плавна централизация.

Време е всички да заработим в името на националния интерес, да покажем, че държавните институции и всички политическите партии разбират значението на европейските фондове за българската икономика, а оттам и за добруването на всеки един българин.»

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини