Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет
20/08/2009

Парламентът възложи на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет

20 август 2009 г.

Парламентът реши на извънредното си заседание на 20 август 2009 г. да възложи на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода от 1 януари 2008 г. до 31 юли 2009 г. Решението беше взето с 201 гласа "за", против и въздържали се нямаше.

Срокът за извършване на одита е до 30 септември, а до 30 октомври той трябва да бъде внесен в парламента.

Сметната палата ще трябва да извърши и одити на изпълнението на бюджета на Министерския съвет на политика "Определяне на националните приоритети и координация на политиките", както и на програмите "Национален компенсационен жилищен фонд" и "Администрация" за периода от 1 януари до 31 юли 2009 г. Проверката трябва да приключи до 30 октомври, а до 30 ноември докладът на одитната институция трябва да бъде внесен в парламента.

Със 146 гласа "за" и 59 "против" народните представители отмениха решенията за избор на Иван Искров за управител на БНБ за втори мандат и на Николай Неновски за подуправител на банката. В мотивите за отмяната се посочва, че назначаването на управител и подуправител на БНБ се извършва от Народното събрание не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на мандата на действащите, както и че Конституцията позволява парламентът да изменя и отменя свои решения.

Проекторешението за отмяна на избора на Николай Неновски беше предложено от парламентарната комисия по бюджет и финанси. На 20 август 2009 г. в Народното събрание е постъпило писмено искане от Иван Искров, в което той моли Народното събрание да приеме неговата оставка като управител на БНБ втори мандат, считано от 10 октомври тази година.

Парламентът прекрати пълномощията на народните представители Владислав Горанов и Иван Тотев от ГЕРБ, поради назначенията им в изпълнителната власт.

Р Е Ш Е Н И Е

за възлагане на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет


Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 37, ал. 1 от Закона за Сметната палата


РЕШИ:


1. Възлага на Сметната палата да извърши одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Министерския съвет за периода 1 януари 2008 г. – 31 юли 2009 г.

2. Срокът за извършване на одита по т. 1 е до 30 септември 2009 г.

3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата по т. 1 е 30 октомври 2009 г.

4. Възлага на Сметната палата да извърши одит на изпълнението на бюджета на Министерския съвет за периода 1 януари 2009 г. - 31 юли 2009 г., както следва:

  • на политика „Определяне на националните приоритети и координация на политиките“;
  • на програма „Национален компенсационен жилищен фонд“;
  • на програма „Администрация“.

5. Срокът за извършване на одитите по т. 4 е до 30 октомври 2009 г.

6. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата по т. 4 е 30 ноември 2009 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини