Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за българските документи за самоличност
11/09/2009

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за българските документи за самоличност

11 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 11 септември 2009 г. промени в Закона за българските документи за самоличност. Те предвиждат българските лични документи да се издават с електронен носител на информация със записани биометрични данни при наличие на техническа възможност, както и промяна на названието на самия закон. Предлага се той да стане Закон за българските лични документи. Предвижда се нова систематика на видовете документи, които се разграничават според предназначението им – документи за самоличност /лична карта, паспорт, карта на бежанец/, свидетелства за управление на моторни превозни средства, документи за пребиваване.

Предлага се глоба между 30 и 200 лева, ако някой изгуби, повреди или унищожи български личен документ. Същата е и санкцията, ако не се декларира в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ или ако се декларира, че документ е повреден, унищожен, изгубен или откраднат, но продължава да се използва. Регламентира се и редът за издаване на лична карта на деца, навършили 14 години, които са настанени в социални домове, но поради липса на родители и определен настойник, не може да бъде получена готовата лична карта.

Парламентът прие годишния доклад на омбудсмана за 2008 г. В него се отчита недостатъчна прозрачност и отчетност на органите на властта. Общият брой на жалбите и сигналите, получени в институцията на омбудсмана до 31 декември 2008 г., е 8836, като по 87 на сто от тях проверките са приключили. В сравнение с 2007 г. броят на разгледаните жалби се е увеличил с 30 на сто. Най-много са оплакванията на гражданите, свързани с проблемите за собствеността и устройството на териториите /23 на сто/, отчете Гиньо Ганев. На второ място той постави жалби за услуги /19 на сто/, а на трето - за социални дейности /11 на сто/.

Според омбудсмана докладът "Справедливостта е душата на добрата администрация" повдига остри и тревожни въпроси, които изискват действия от законодателната и изпълнителната власт. Той наблегна на проблема с децентрализацията и дейността на местната власт, като даде пример с липсата на граждански контрол върху местните данъци и такси. Има нужда от компетентна, надеждна, но човечна администрация, отбеляза Гиньо Ганев.

Във времето за парламентарен контрол министър-председателят на Република България Бойко Борисов отговори на питане на народния представител Лъчезар Тошев относно политиката и намеренията на правителството по препоръките на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, съдържащи се в Резолюция 1211/2000 за Спазване на задълженията и ангажиментите от страна на България и на питане на народните представители Иван Костов и Мартин Димитров относно поправяне на щети, нанесени на българската държава от бившия министър-председател Симеон Сакскобургготски.

Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов отговори на въпрос на Огнян Тетимов относно бездействието на полицията в гр. Петрич и неспазването на закона за обществения ред.

Министърът на отбраната Николай Младенов отговори на въпрос на Евгений Желев  относно сегашния статут на военен полигон "Змейово".

Министър на земеделието и храните Мирослайв Найденов отговори на въпроси на Пенко Атанасов относно изплащането на директните плащания за площ и национални доплащания на земеделските производители и относно възстановяването на акцизните ставки на горива за земеделски производители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини