Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Да бъде закрита Държавната агенция по туризъм и нейната дейност да бъде поета от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, прие на първо четене парламентът
16/09/2009

Да бъде закрита Държавната агенция по туризъм и нейната дейност да бъде поета от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, прие на първо четене парламентът

16 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 16 септември 2009 г. на първо четене промени в Закона за туризма. Измененията, внесени от Министерския съвет, предвиждат Държавната агенция по туризъм да бъде закрита и правоприемник на нейната дейност да стане Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

С промените се регламентира, че Националният съвет по туризъм, експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти и експертната комисия по категоризация на туристически обекти преминават към министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Парламентът прие доклада за прилагането на закона и дейността  на прокуратурата и разследващите органи през 2008 г. През изминалата година се запазва тенденцията на снижаване на  броя на регистрираните криминални престъпления, като за миналата година те са 113 340. От тях са разкрити 54 692.

В доклада се отчита сравнително ниско ниво на разкриваемост на престъпления против собствеността. Относително висока е разкриваемостта на престъпленията против личността - близо 66 на сто, като разкритите умишлени убийства са 82 на сто, но проблемни продължават да са поръчковите убийства. Осъдените лица са 51 562, като е налице увеличение в сравнение с 2007 г., сочи докладът. През 2008 г. прекратените по давност дела са 235 659.

Народните представители приеха и доклада за прилагане на закона и за дейността на съдилищата през 2008 г. В доклада е отчетена работата на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, както и на Върховния касационен съд. През 2008 г. броят на делата е 564 973, като 118 175 са били висящи към 1 януари 2008 г. Постъпилите дела са 446 798, свършените - 456 375, а към края на разглеждания период висящи са 108 598 дела. Съдилищата в условията на изключително напрежение са правораздавали при добра организация на работа, в разумни срокове и обществен контрол, се отчита в доклада.

Народните представители ратифицираха Договора между Република България и Федерална република Германия за сътрудничество в борбата с трансграничната злоупотреба при обезщетения и вноски за социална сигурност от заетост и с нерегистрираната заетост, както и при нелегална трансгранична временна заетост.

На заседанието на Народното събрание народният представител от ДПС Неджми Али беше избран за заместващ член в постоянната делегация на парламента в Асамблеята на европейската сигурност и отбрана (Асамблеята на Западноевропейския съюз).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини