Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът намали съставите на управителните съвети на държавни предприятия заради финансовата криза
30/09/2009

Парламентът намали съставите на управителните съвети на държавни предприятия заради финансовата криза

30 септември 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 30 септември 2009 г. на второ четене промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, в Закона за железопътния транспорт и в Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. С измененията се намаляват съставите на Управителните съвети на държавни предприятия с цел преодоляване на негативното влияние на финансовата криза и намаляване на разходите в държавните предприятия.

Народните представители гласуваха промени в състава на четири парламентарни комисии. Като член на комисията по здравеопазване се освобождава Ирена Соколова /ГЕРБ/, а нейното място се заема от Снежана Дукова /ГЕРБ/. От състава комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите излиза Евгени Стоев /ГЕРБ/. Аспарух Стаменов от същата парламентарна група ще бъде на негово място. Величка Шопова /ГЕРБ/ бе освободена като член на комисията по труда и социалната политика, Антоний Йорданов /ГЕРБ/ заема място й. Ирена Соколова, която беше освободена от комисията по здравеопазване, попълва състава на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за горите, внесени от Министерския съвет. Основната промяна е свързана с преобразуването на Държавната агенция по горите към Министерския съвет в Изпълнителна агенция по горите към министъра на земеделието и храните. Това води до промяна на функционалната подчиненост на структурата – от подчиненост на Министерския съвет към подчиненост към определен министър.

Парламентът не прие доклада за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за миналата година. За предложения доклад гласуваха 41 народни представители, против бяха 32-ма, а 85 се въздържаха.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини