Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ще приема програмите и проектите за разходи и модернизация на въоръжените сили за над 100 милиона лева, предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили
14/01/2010

Парламентът ще приема програмите и проектите за разходи и модернизация на въоръжените сили за над 100 милиона лева, предвиждат промени в Закона за отбраната и въоръжените сили

14 януари 2010 г. 

Народното събрание прие на заседанието си на 14 януари 2010 г. на второ четене текстове от промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Те предвиждат парламентът да приема програмите и проектите за инвестиционни разходи за придобиване и модернизация на въоръжението, техниката и оборудването за нуждите на въоръжените сили, когато стойността надвишава 100 милиона лева. Министерският съвет ще приема програмите и проектите за инвестиционни разходи, когато стойността е между 50 и 100 милиона лева.

Депутатите отхвърлиха предложението на комисията по отбрана в закона вместо военни академии и висши военни училища да бъде записано военни висши училища.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за закрила и развитие на културата. Те предвиждат министърът на културата да обяви конкурси за директори на всички държавни културни институти. Промяната се налага, тъй като сега съществуват държавни културни институти, чиито директори са с безсрочни трудови договори. Министърът ще трябва да обяви конкурси в тези институти два месеца след влизането на закона в сила.

Друго допълнение в законопроекта предвижда работещите в българските културни институти в чужбина да се назначават от министъра на културата за срок от три години. В досегашния закон не съществуваше регламентиран срок за тези трудови правоотношения.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

    Последни новини