Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Създаване на национална електронна база с актуални пространствени данни за България, предвижда приетият на първо четене законопроект за достъп до пространствени данни
21/01/2010

Създаване на национална електронна база с актуални пространствени данни за България, предвижда приетият на първо четене законопроект за достъп до пространствени данни

21 януари 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 21 януари 2010 г. на първо четене законопроекта за достъп до пространствени данни. Той предвижда в Национален портал органите на държавната и на местната администрация да систематизират актуални данни за транспортни мрежи, селскостопански, горски и градски кадастър, водни територии, геология, планирането на териториите в България.

Законът прилага изискванията на европейската директива INSPIRE за създаване на общоевропейска инфраструктура за пространствена информация, което ще се осъществи чрез Националния портал, свързан с единна европейска информационна структура. Целта е данните да се използват от държавите от Европейския съюз във връзка с политиките за опазването на околната среда, справянето с бедствията и авариите, кризите и извънредните ситуации - за ранното им оповестяване, селското стопанство, планирането на териториите и транспорта. Информацията може да се използва и от гражданите, и от бизнеса.

Изпълнителната агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще изгради и поддържа Националния портал. Проектозаконът предвижда създаване на Координиращ орган за пространствени данни, информационен масив, Национален портал и национална база от данни до 2012 година.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за събранията, митингите и манифестациите. Те предвиждат събрание, митинг или манифестация да не може да се организират в обозначената зона около сградите на Народното събрание, на президентството и на Министерския съвет, както и в непосредствена близост до военни обекти. Увеличава се от 48 ч. на 72 часа срокът преди събитието на открито, в който организаторите уведомяват кмета на общината. В документа се вписват целта, мястото и времето на проявата.

Въведен е тридневен срок, в който организаторът може да обжалва получена от кмета забрана за осъществяването на проявата. Обжалването се прави в съответния административен съд. Магистратите се произнасят по жалбата в 24-часов срок. Обжалването не спира действието на издадената забранителна заповед, се посочва в закона.

Народните представители ратифицираха Спогодбата между правителствата на България и на Катар за въздушни съобщения, внесена от Министерския съвет. В спогодбата от 2006 година се налагат някои изменения заради членството на страната ни в Европейския съюз, с което се внасят промени в договарянето между двете страни. Промените са свързани с хармонизиране и недискриминационни условия за достъп на превозвачите на ЕС до транспортните пазари на трети страни.

Заседанието утре ще започне от 11.00 часа с парламентарен контрол. На въпроси на народните представители ще отговарят министрите Сергей Игнатов, Божидар Нанев, Мирослав Найденов, Александър Цветков, Божидар Димитров, Трайчо Трайков.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини