Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с регулирането на прехвърляне на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Европейския съюз
29/01/2010

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с регулирането на прехвърляне на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Европейския съюз

29 януари 2010 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 29 януари 2010 г. на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване. Те са свързани с регулирането на прехвърляне на пенсионни права от и към специалната пенсионна схема на Европейския съюз. Другата мярка в проекта е за промени в чл. 6 от кодекса, произтичащи от изискванията на европейското законодателство към осигурителния режим при изпращане на работа в друга държава членка.

Във времето за парламентарен контрол министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков отговори на въпроси на народния представител Мартин Димитров относно свързване на ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" с електроенергийната система, относно употреба на биодизел и биоетанол и смесването им с минерални горива, относно газови връзки с Румъния и Гърция и относно експлоатационен период на V и VІ блок на АЕЦ Козлодуй.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев отговори на въпрос на народния представител Владимир Тошев относно основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин.

Министърът на здравеопазването Божидар Нанев отговори на въпрос на народния представител Мая Манолова относно закриване на болници, на въпрос на народните представители Мая Манолова и Емилия Масларова относно закриване на болницата в Ивайловград и на въпроси на народния представител Михаил Миков относно реформата в здравеопазването и относно закриване на болнични заведения в област Видин.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отговори на питане на народните представители Димитър Чукарски и Цветан Асенов относно политиката на Министерството на земеделието и храните по повод изпълнение разпоредбите на Закона за обществените поръчки и на въпрос на народния представител Михаил Михайлов относно изпълнението на Мярка 121 - "Модернизация на земеделските стопанства" и Мярка 123 - "Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни новини